Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Zdzieszowice reprezentowana przez Burmistrza Zdzieszowic

 

Rada Nadzorcza:

 

Zarząd:

Izabela Miszkiewicz, Prezes Zarządu

 

Wersja XML